afet yönetim enstitüsü


PROGRAM KOORDİNATÖRÜ

Didem_Saloglu2     
Doç.Dr. Didem Saloğlu Dertli      

        Çalışma Alanları :
  Kimya Mühendisliği Uygulamaları,
        Temel İşlemler, Atık Su Arıtımı, Kimyasal Proseslerde
        Patlayıcı Kimyasallar, Kimyasal Tesislerin Saha
        Uygulamaları, Yanıcı Gaz ve Sıvıların Modellenmesi