Disaster and Emergency Management Master Program

Master Courses

Fall

Spring

 

 

Compulsory

AFY511E

Principles of Disaster & Emergency Management

(3+0)

 

 

Compulsory

AFY513

 

Afet Yönetiminde Politikalar

 

(3+0)

AFY512

 

Zarar Azaltma Esasları ve Uygulamaları

 

(3+0)

AFY532

Afete Müdahale ve Yönetimi

 

(3+0)

AFY531E

Principles of Risk Management

and Planning

(3+0)

AFY533E

Research&Analysis Methods in Emergency Managment

 

 

(3+0)

 

AFY596

Seminer

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Fall

Spring

 

 

 

 

Elective

AFY521E

 

Crisis Management, Disaster Recovery and Business Continuity

(3+0)

 

 

 

 

Elective

AFY523

Afet-sonrası İhtiyaçların Tespiti

(3+0)

AFY522

Yangın Riskleri ve Acil Durum Yönetimi

(3+0)

AFY543

Çevresel Tehlikeler ve Acil Durum Yönetimi

(3+0)

AFY541E

Individual and Community Disaster Education

(3+0)

AFY552E

Emergency Management Technologies, Logistic and Facilities

(3+0)

AFY542

Acil Durum Yönetiminde İletişim Becerileri ve Yönetimsel Karar Verme

 

(3+0)

AFY553

 

Toplumsal-cinsiyete Duyarlı Afet Yönetimi

 

(3+0)

AFY551

Afetlerin Sosyal Boyutu

(3+0)

AFY563

Deprem Risk Yönetimi

(3+0)

AFY561E

Building Disaster Resilient Communities

(3+0)

AFY582

 

HidrometeorolojikAfetler ve Hazırlık

 

 

(3+0)

AFY562

Turizm ve AD Yönetimi

 

(3+0)

 

 

Suggested Courses from Other Departments

Graduate School of Science and Engineering Technology:


CBM 506E - Katı ve Tehlikeli Atık Yönetiminin Esasları
CBM 546E - Bütünleşik Havza Yönetimi
DEP 514E - Sismik Tehlike Analizi
GEO 520 - Uzaktan Algılama İle Risk Analizi
GEO 602 - CBS & Uzaktan Algılama İle Afet Yönetimi
GID 502 - İstatistik
HSK 508 - Kuraklık ve Taşkın Hidrolojisi
SBP 241 - Coğrafi Bilgi Sist.&Planlama
UYJ 506 - Jeoistatistik

Institute of Social Sciences:

ISS 501E - Management Statistics
KDP 510E - Afet Yönetimi
SYC 504E Methodology in Social Sciences

Undergraduate Courses:

CEV 250 - Halk ve İşyeri Sağlığı
CEV 329E - Katı Atık Yönetimi
END 339 - Proje Yönetimi
END 412 - İnsan Kaynakları Yönetimi
END 435 - İş Güvenliği
JDF 231 - Davranış Bilimlerine Giriş
JDF 417 - Şehircilik
ITB 203E - Sosyoloji
ITB 222E - Kent ve Toplum
ITB 228 - Toplumsal Cinsiyet

MAT 242 - İstatistik
MTO 345 - Tıbbi Meteoroloji
MTO 468E - Şiddetli ve Olağanüstü Hava Şartları
PEM 351E - Coğrafi Bilgi Sistemlerine Giriş
SBP 412E - Şehir Planlamada Afet Zararlarının Azaltılması

AFY LESKIS Raporu

  Disaster and Emergency Management Course Contents

  • AFY511E
  • AFY531E
  • AFY541E
  • AFY552E
  • AFY561E