imkanlar
02
May 2018
Lisansüstü Azami Eğitim Süreleri Hk.

Üniversitemiz Enstitülerinde öğrenimlerine 2016-2017 Eğitim-öğretim yılı Güz Yarıyılından önce başlayan mevcut öğrencilerin öğrenim süreleri, yapılan başvurular üzerine 20 Nisan 2016 tarih ve 29690 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Lisansüstü Eğitim_Öğretim Yönetmeliği”nin Geçici Madde-1’i ile belirlenmiş düzenlemeler, Üniversite Senatosunun 09 Nisan 2018 sayılı 674 sayılı toplantısında değerlendirilmiştir. Yapılan değerlendirmeler neticesinde söz konusu dönem öncesi lisansüstü öğrenimlerine başlayan öğrenciler için uygulamanın aşağıdaki şekilde ve yönetmelik hükümlerine uygun olarak yürütülmesi kararlaştırılmıştır.

1-Yüksek Lisans programında kayıtlı ders aşamasında olan öğrencinin, öğretim planında yer alan tüm kredili derslerini ve seminer dersini 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılı Bahar yarıyılı sonuna kadar tamamlaması gerekmektedir. Bu süre sonunda başarısız olan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.
Kredili derslerini ve seminer dersini kendisine verilen azami 4 yarıyıl veya daha öncesinde tamamlayan öğrencinin ise 2018-2019 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılı sonuna kadar tez çalışmasını tamamlaması gerekmektedir. Bu süre sonunda tez çalışmasını başarı ile tamamlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

2-Yüksek Lisans programında kayıtlı tez aşamasında olan öğrencinin tez çalışmasını 2018-2019 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılı sonuna kadar teslim etmesi gerekmektedir. Söz konusu dönem sonu itibari ile tez çalışmasını başarı ile tamamlayamayan öğrencinin mevzuat gereğince Üniversite ile ilişiği kesilir.

3- Doktora programına kayıtlı ders aşamasında olan öğrencilerden; Kredili derslerini başarıyla tamamlama süresi;

a) Tezli Yüksek Lisans derecesi ile kabul edilenler için dört (4) yarıyıl (2017-2018 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılı sonuna kadar),

b) Lisans derecesi ile kabul edilenler için altı (6) yarıyıl (2018-2019 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılı sonuna kadar)

kredili derslerin tamamlamaları gerekmektedir. Bu süreler sonunda kredili derslerini başarı ile tamamlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

c) Derslerini belirlenen süre içinde veya daha önceki yarıyıllarda tamamlayan,
Tezli Yüksek Lisans derecesi ile kabul edilenler için tezini tamamlama süresi 2021-2022 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılı, lisans derecesi ile kabul edilenler için 2022-2023 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılı sonuna kadardır. Bu süreler içerisinde tez çalışmasını başarı ile tamamlayamayan öğrencinin üniversite ile ilişiği kesilir.

4- Doktora programına kayıtlı tez aşamasında olan öğrencilerden tezini tamamlama süresi;

a)Tezli Yüksek Lisans derecesi ile kabul edilenler için, 2021-2022 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılı,

b) Lisans derecesi ile kabul edilenler için, 2022-2023 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılı, sonuna kadardır.

Bu süreler sonunda tez çalışmasını başarı ile tamamlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.