Anabilim Dalları

İTÜ Deprem Mühendisliği ve Afet Yönetimi Enstitüsü'nün amacı; Türkiye’nin ihtiyaçlarını göz önüne alarak, deprem mühendisliği ve afet yönetimi gibi çok disiplinli alanlarda bilimsel ve uygulamalı araştırma, yüksek lisans ve doktora seviyesinde eğitim ve öğretim yapmaktır.

Doğal ve teknolojik afetlere sıklıkla maruz kalan ülkemizin afet ve acil durum yönetiminde bilimsel araştırmaların yürütülmesi ve ulusal ve uluslarası afet ve acil durum uzmanlarının yetişmesine katkıda bulunmak;   

Tüm tür afetler ile bu afetler sonrasında meydana gelecek etkileri için afet öncesi, sırası ve sonrasında can ve mal kayıpları, yapısal, ekonomik ve çevresel zararları en aza indirecek şekilde zarar azaltma, hazırlık, müdahale ve iyileştirme aşamalarında ulusal ve uluslarası araştırmaların geliştirilmesi ve yürütülmesi;

Afet Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programının yürütülmesi, izlenmesi ve güncellenmesi;

Değişen dünya ve afet yönetimi alanındaki problemlerde çalışacak bilgi birikimine sahip mezunlar yetiştirmektir.