afet yönetim enstitüsü
2020 Güz Dönemi Ders Başarı Değerlendirme Kriterleri

Ders Basari Degerlendirme Formu-Deprem Muhendisligi-Guz 2020