afet yönetim enstitüsü


PROGRAM KOORDİNATÖRÜ

Dr._Öğr._Üyesi_Fatih_Sütçü

   
Dr.Öğr.Üyesi Fatih SÜTCÜ

    Çalışma Alanları: Yenilikçi depreme dayanıklı yapı teknolojileri, yapısal sönümleyiciler, enerji esaslı tasarım, deprem yalıtımı (sismik izolasyon), yeni teknolojilerle deprem güçlendirmesi


İTÜ Afet Yönetimi Enstitüsünde ve İnşaat Fakültesinde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

Betonarme Yapılar ve Sönümleyicilerle Depreme Karşı Güvenli Yapıların Tasarımı konularında Lisans ve Lisansüstü seviyede dersler vermektedir.

YTÜ İnşaat Mühendisliği Lisans ve İTÜ Yapı Mühendisliği Yüksek Lisans eğitimlerinden sonra Japonya’da bulunan Tohoku Üniversitesi’nde “İleri Yapı Teknolojileri ile Depreme Dayanıklı Tasarım: Sönümleyici Tasarımı” konusunda doktora çalışmasını tamamlamıştır. Sonrasında Tokyo Teknoloji Enstitüsünde davetli öğretim üyesi olarak sönümleyiciler ve izolatörler konusundaki çalışmasını sürdürmüştür.

Halen depreme karşı yenilikçi güçlendirme yöntemleri  ve deprem yalıtımı (sismik izolasyon) konularında, uluslararası işbirlikleri ile gerçekleştirilen deneysel ve sayısal araştırma projelerini yürütmektedir.

 

Fatih Sutcu is currently an Assistant Professor working in both Disaster Management Institute and the Civil Engineering Faculty of Istanbul Technical University.

He teaches about Reinforced Concrete Building Design and Seismic Response Control with Dampers in undergraduate and graduate levels.

After bachelor in YTU (Istanbul) and masters in ITU, he graduated PhD in Tohoku University/Japan where he extensively studied about “Advanced Technologies for Seismic Resistance: Damper Design”. Later he worked in Tokyo Institute of Technology about seismic dampers and isolators as a specially appointed professor.

Currently Fatih Sutcu is conducting both experimental and numerical international joint research projects about innovative seismic retrofit methods and seismic isolation.