damper building


Research Projects

Ongoing Research Projects

EU Projects: 

Project Type:  MC-CIG (FP7)
Funding: European Commission
Title: Dynamic Response and Instability of Seabed-Coastal Structure Systems under Waves 
Project Leader: Assoc. Prof. Dr. Mehmet Barış Can Ülker
Period: 2013-2017 
Project No: 333831
Website: http://www.driscs.com/

TÜBİTAK Projects:

Project Type: 3501
Funding: TÜBİTAK ARDEB
Title: Depremde Hasar Görmüş Az Katlı Betonarme Çerçeve Binaların Artçı Sarsıntı Etkisiyle Göçme Riskinin Derecelendirilmesi  
Project Leader: Assoc. Prof. Dr. Ufuk Yazgan
Period: 2014-2017
Project No: 213M454

Completed Research Projects

TÜBİTAK Projects:

Project Type: 3501
Funding: TÜBİTAK ARDEB
Title: Perdeli Betonarme Binalarda Deprem Rehabilitasyonunun Geliştirilmesi  
Project Leader: Dr. Zeynep Değer
Period: 2014-2016
Project No: 114M264


İSTKA Projects:
 
Funding: ISTKA
Title: Deprem Afetlerine Karşı Önleyici Zarar Azaltıcı ve Yenilikçi Kompozit Taşıyıcı Elemanların Üretimi  
Project Leader: Asst. Prof. Dr. İhsan Engin Bal
Period: 2015-2016

Funding: ISTKA
Title: İstanbul'daki Tarihi Yapılarda Afet Riskinin Azaltılmasına Yönelik İzleme, Değerlendirme ve Güçlendirme İçin Pilot Çalışmalar  
Project Leader: Asst. Prof. Dr.. İhsan Engin Bal
Period: 2015-2016


BAP Projects: 

Project Type:  Genç Araştırmacıları Destekleme Projesi
Funding: İTU
Title: Suya Doygun Granüler Deniz Tabanı Zemininin Deprem ve Dalga Yükleri Altındaki Dinamik Davranışının Sayısal Modellenmesi 
Project Leader: Assoc. Prof. Dr. Mehmet Barış Can Ülker
Period: 2013-2016 
Project No: 37606

Supported Research Projects

 • Mevcut Binalarda Tam Ölçekli Deneylerle Deprem Performansının Saptanması 
  Funding: ISTKA
 • Testing and Analysis of Open Grid Decks
  Funding: Bridge Grid Flooring Manufacturers Association (BGFMA, North Baltimore Ohio, US)
 • Testing and Analysis of Open Grid Decks
  Funding: Bridge Grid Flooring Manufacturers Association (BGFMA, North Baltimore Ohio, US)
 • Tools for Determining Yield Stress of In-Service Gusset Plates
  Funding: National Cooperative Highway Research Program (NCHRP) IDEA Program
 • SAFECLADDING: Improved Fastening Systems of Cladding Panels for Precast Buildings
  Funding: European Union (FP7)
 • Çevre Altyapı Tesislerinde Kullanılan Boruların (İçmesuyu + Kanalizasyon) ve Üretim Tekniklerinin Araştırılması, İyileştirilmesi ve Geliştirilmesi
  Funding: KAMAG projesi
 • Deprem Tehlikesine Maruz Türkiye Türü Betonarme Binalar için Kırılganlık Eğrilerinin Türetilmesi
  Funding: AFAD-UDAP
 • Tuzla Afet Risklerininin Belirlenmesi ve Afet Yönetimi Planlama Projesi: ISTKA-Tuzla Belediyesi-DMAYE

  ​

İTÜ ARA Research Group