afet yönetim enstitüsüAraştırma Projeleri
Yürütülen Araştırma Projeleri

AB Projeleri: 
Proje Tipi:  MC-CIG (FP7)
Destekleyen Kurulus: European Commission
Baslik: Dynamic Response and Instability of Seabed-Coastal Structure Systems under Waves 
Yürütücü: Doç. Dr. Mehmet Barış Can Ülker
Süre: 2013-2017 
Proje No: 333831
Websitesi: http://www.driscs.com/

TÜBİTAK Projeleri:

Proje Tipi: 1001
Destekleyen Kurulus: TÜBİTAK ARDEB
Baslik: Doygun Olmayan Zeminlerin Statik Davranışlarının Bünyesel Modellenmesi ve Mühendislik Uygulamalarında Kullanımı  
Yürütücü: Doç. Dr. Can ÜLKER
Süre: 2017-2020
Proje No: 117M330


Proje Tipi: 3501
Destekleyen Kurulus: TÜBİTAK ARDEB
Baslik: Depremde Hasar Görmüş Az Katlı Betonarme Çerçeve Binaların Artçı Sarsıntı Etkisiyle Göçme Riskinin Derecelendirilmesi  
Yürütücü: Yrd. Doç. Dr. Ufuk Yazgan
Süre: 2014-2017
Proje No: 213M454

Proje Tipi: 3501
Destekleyen Kurulus: TÜBİTAK ARDEB
Baslik: Perdeli Betonarme Binalarda Deprem Rehabilitasyonunun Geliştirilmesi  
Yürütücü: Ogr. Gor. Dr. Zeynep Değer
Süre: 2014-2016
Proje No: 114M264


İSTKA Projeleri:
Proje Tipi: 
Destekleyen Kurulus: ISTKA
Baslik: Deprem Afetlerine Karşı Önleyici Zarar Azaltıcı ve Yenilikçi Kompozit Taşıyıcı Elemanların Üretimi  
Yürütücü: Yrd. Doç. Dr. İhsan Engin Bal
Süre: 2015-2016
Proje No:

Proje Tipi: 
Destekleyen Kurulus: ISTKA
Baslik: İstanbul'daki Tarihi Yapılarda Afet Riskinin Azaltılmasına Yönelik İzleme, Değerlendirme ve Güçlendirme İçin Pilot Çalışmalar  
Yürütücü: Yrd. Doç. Dr. İhsan Engin Bal
Süre: 2015-2016
Proje No:


BAP Projeleri: 

Proje Tipi:  Genel Araştırma Projesi
Destekleyen Kurulus: İTÜ
Baslik: Doygun Olmayan Zeminlerin Statik Davranışlarının Sayısal Modellenmesi 
Yürütücü: Doç. Dr. Mehmet Barış Can Ülker
Süre: 2017-2019 
Proje No: 40692

Proje Tipi:  Genç Araştırmacıları Destekleme Projesi
Destekleyen Kurulus: İTÜ
Baslik: Suya Doygun Granüler Deniz Tabanı Zemininin Deprem ve Dalga Yükleri Altındaki Dinamik Davranışının Sayısal Modellenmesi 
Yürütücü: Doç. Dr. Mehmet Barış Can Ülker
Süre: 2013-2016 
Proje No: 37606


Destek Verilen Araştırma Projeleri

 • Mevcut Binalarda Tam Ölçekli Deneylerle Deprem Performansının Saptanması 
  Destekleyen: ISTKA
 • Testing and Analysis of Open Grid Decks
  Funding: Bridge Grid Flooring Manufacturers Association (BGFMA, North Baltimore Ohio, US)
 • Testing and Analysis of Open Grid Decks
  Funding: Bridge Grid Flooring Manufacturers Association (BGFMA, North Baltimore Ohio, US)
 • Tools for Determining Yield Stress of In-Service Gusset Plates
  Funding: National Cooperative Highway Research Program (NCHRP) IDEA Program
 • SAFECLADDING: Improved Fastening Systems of Cladding Panels for Precast Buildings
  Funding: European Union (FP7)
 • Çevre Altyapı Tesislerinde Kullanılan Boruların (İçmesuyu + Kanalizasyon) ve Üretim Tekniklerinin Araştırılması, İyileştirilmesi ve Geliştirilmesi
  Destekleyen: KAMAG projesi
 • Deprem Tehlikesine Maruz Türkiye Türü Betonarme Binalar için Kırılganlık Eğrilerinin Türetilmesi
  Destekeyen: AFAD-UDAP
 • Tuzla Afet Risklerininin Belirlenmesi ve Afet Yönetimi Planlama Projesi: ISTKA-Tuzla Belediyesi-DMAYE

   İTÜ ARA Çalışma Grubu