Yönetim

Enstitü Müdürü
Prof.Dr. Elişan Filiz PİROĞLU
İTÜ Deprem Mühendisliği ve Afet Yönetimi Enstitüsü
34469 Maslak İstanbul
Tel: 0(212) 285 6532/111
Tel: 0(212) 285 7525
Fax: 0(212) 285 3672
e-posta: piroglu@itu.edu.tr


Enstitü Müdür Yardımcıları
Prof.Dr. Levent TRABZON (AR-GE Sorumlu Müdür Yrd.)
Doç.Dr. Ufuk YAZGAN (Öğrenci İşleri Sorumlu Müdür Yrd.)
Dr.Öğr.Üyesi Hikmet İSKENDER (İdari İşler Sorumlu Müdür Yrd.)
 

Enstitü Sekreteri
Osman GÜLIŞIK


Enstitü Yönetim Kurulu
Prof.Dr. Elişan Filiz PİROĞLU (Başkan)
Prof.Dr. İbrahim DEMİR
Prof.Dr. Levent TRABZON
Doç.Dr. Ufuk YAZGAN
Dr.Öğr.Üyesi Hikmet İSKENDER
Enstitü Sekreteri Osman GÜLIŞIK (Raportör)


Enstitü Anabilim Dalı Koordinatörleri
Doç.Dr. Ufuk YAZGAN (Deprem Mühendisliği Program Koordinatörü)
Doç.Dr. Nazan AKMAN PEK (Afet ve Acil Durum Yönetimi Program Koordinatörü)


Lisansüstü ERASMUS Sorumlusu

Doç.Dr. Reşat Atalay OYGUÇ


Acil Durum Planı ve Atık Komi̇syonu
Dr.Öğr.Üyesi Hikmet İSKENDER (Başkan)
Araş.Gör. Arzu IRK
Araş.Gör. Yağmur KABAKÇI
Araş.Gör. Fatih YAMAN
Enstitü Sekreteri Osman GÜLIŞIK
Memur Şenol BORAN


Altyapi Geli̇şti̇rme Komi̇syonu
Prof.Dr. İbrahim DEMİR (Başkan)
Doç.Dr. Reşat Atalay OYGUÇ
Dr.Öğr.Üyesi Hikmet İSKENDER
Öğr.Gör. Mustafa YAVUZ
Araş.Gör. Yağmur KABAKÇI
Enstitü Sekreteri Osman GÜLIŞIK


AR-GE ve Proje Komi̇syonu
Prof.Dr. Levent TRABZON (Başkan)
Prof.Dr. Alper İLKİ
Prof.Dr. Elişan Filiz PİROĞLU
Doç.Dr. Beyza TAŞKIN
Doç.Dr. Mehmet Barış Can ÜLKER
Dr.Öğr.Üyesi Hikmet İSKENDER
Dr.Öğr.Üyesi Ceyhan KAHYA
Dr.Öğr.Üyesi Gülşen TAŞKIN KAYA
Dr.Öğr.Üyesi Fatih SÜTÇÜ
Dr.Öğr.Üyesi Ömer Tuğrul TURAN


Bi̇li̇şi̇m Komi̇syonu
Doç.Dr. Mehmet Barış Can ÜLKER (Başkan)
Dr.Öğr.Üyesi Ömer Tuğrul TURAN
Öğr.Gör. Mustafa YAVUZ
Araş.Gör. Yağmur KABAKÇI
Tekniker Ramazan ÖZGENÇ


Eği̇ti̇m ve Kali̇te Komi̇syonu (Dersler, Yüksek Lisans ve
Doktora Mülakatları, Yeterlik, Burs)

Prof.Dr. Elişan Filiz PİROĞLU (Başkan)
Prof.Dr. İbrahim DEMİR
Prof.Dr. Levent TRABZON
Doç.Dr. Filiz BEKTAŞ BALÇIK
Doç.Dr. Reşat Atalay OYGUÇ
Doç.Dr. Kadir ÖZAKGÜL
Doç.Dr. Nazan AKMAN PEK
Doç.Dr. Mehmet Barış Can ÜLKER
Doç.Dr. Ufuk YAZGAN
Dr.Öğr.Üyesi Zeynep DEĞER
Dr.Öğr.Üyesi Hikmet İSKENDER


İşbi̇rli̇ği̇ Komi̇syonu (Üniversite, Sanayi, Kamu, STK, Uluslararası)
Prof.Dr. Alper İLKİ (Başkan)
Prof.Dr. İbrahim DEMİR
Prof.Dr. İsmail HELVACIOĞLU
Prof.Dr. Elişan Filiz PİROĞLU
Prof.Dr. Levent TRABZON
Doç.Dr. Reşat Atalay OYGUÇ
Doç.Dr. Ufuk YAZGAN
Doç.Dr. Hasan YILDIRIM
Dr.Öğr.Üyesi Zeynep DEĞER
Dr.Öğr.Üyesi Hikmet İSKENDER
Dr.Öğr.Üyesi Gülşen TAŞKIN KAYA
Dr.Öğr.Üyesi Fatih SÜTÇÜ
Dr.Öğr.Üyesi Ömer Tuğrul TURAN


Yüksek Li̇sans Tez İzleme ve İnceleme Komi̇syonu
Araş.Gör. Evrim OYGUÇ
Araş.Gör. Göktuğ ÜNAL