Yönetim

Enstitü Müdürü
Prof.Dr. Filiz PİROĞLU
İTÜ Deprem Mühendisliği ve Afet Yönetimi Enstitüsü
34469 Maslak İstanbul
Tel: 0(212) 285 6532/111
Tel: 0(212) 285 7525
Fax: 0(212) 285 3672
e-posta: piroglu@itu.edu.tr


Enstitü Müdür Yardımcıları
Dr.Öğr.Üyesi Zeynep DEĞER
İTÜ Deprem Mühendisliği ve Afet Yönetimi Enstitüsü
34469 Maslak İstanbul
Tel: 0(212) 285 6532
Tel: 0(212) 285 7531
Fax: 0(212) 285 3672 
E-posta: tunaz@itu.edu.tr


Dr.Öğr.Üyesi Gülşen Taşkın Kaya (Ar-Ge)
İTÜ Deprem Mühendisliği ve Afet Yönetimi Enstitüsü
34469 Maslak İstanbul
Tel: 0(212) 285 6532
Tel: 0(212) 285 7530
Fax: 0(212) 285 3672 
E-posta: tasking@itu.edu.tr
 

Enstitü Sekreteri
Osman Gülışık
İTÜ Deprem Mühendisliği ve Afet Yönetimi Enstitüsü
34469 Maslak İstanbul
Tel: 0(212) 285 3510
Fax: 0(212) 285 3672
e-posta: gulisik@itu.edu.tr


Enstitü Yönetim Kurulu
Prof.Dr. Ayfer ERKEN 
Prof.Dr. İbrahim DEMİR 
Dr. Öğr.Üyesi Zeynep DEĞER
Dr.Öğr.Üyesi Fatih SÜTCÜ


Enstitü Kurulu
Prof.Dr. Ayfer ERKEN 
Prof.Dr. İbrahim DEMİR
Doç.Dr. Ufuk YAZGAN

 

Program Yürütme Kurulu
Prof. Dr. Engin ORAKDÖĞEN
Prof.Dr. Abdul HAYIR 
Prof.Dr. Ayfer ERKEN
Doç. Dr. Beyza TAŞKIN
Doç. Dr. M.B. Can ÜLKER