Ongoing Research Projects


EU Projects:

Project Type: MC-CIG (FP7)
Funding: European Commission
Title: Dynamic Response and Instability of Seabed-Coastal Structure Systems under Waves
Project Leader: Assoc. Prof. Dr. Mehmet Barış Can Ülker
Period: 2013-2017
Project No: 333831
Website: http://www.driscs.com/TÜBİTAK Projects:

Project Type: 3501
Funding: TÜBİTAK ARDEB
Title: Depremde Hasar Görmüş Az Katlı Betonarme Çerçeve Binaların Artçı Sarsıntı Etkisiyle Göçme Riskinin Derecelendirilmesi
Project Leader: Assoc. Prof. Dr. Ufuk Yazgan
Period: 2014-2017
Project No: 213M454Completed Research Projects


TÜBİTAK Projects:

Project Type: 3501
Funding: TÜBİTAK ARDEB
Title: Perdeli Betonarme Binalarda Deprem Rehabilitasyonunun Geliştirilmesi
Project Leader: Dr. Zeynep Değer
Period: 2014-2016
Project No: 114M264İSTKA Projects:

Funding: ISTKA
Title: Deprem Afetlerine Karşı Önleyici Zarar Azaltıcı ve Yenilikçi Kompozit Taşıyıcı Elemanların Üretimi
Project Leader: Asst. Prof. Dr. İhsan Engin Bal
Period: 2015-2016

Funding: ISTKA
Title: İstanbul'daki Tarihi Yapılarda Afet Riskinin Azaltılmasına Yönelik İzleme, Değerlendirme ve Güçlendirme İçin Pilot Çalışmalar
Project Leader: Asst. Prof. Dr.. İhsan Engin Bal
Period: 2015-2016BAP Projects:

Project Type: Genç Araştırmacıları Destekleme Projesi
Funding: İTU
Title: Suya Doygun Granüler Deniz Tabanı Zemininin Deprem ve Dalga Yükleri Altındaki Dinamik Davranışının Sayısal Modellenmesi
Project Leader: Assoc. Prof. Dr. Mehmet Barış Can Ülker
Period: 2013-2016
Project No: 37606Supported Research Projects


 • Mevcut Binalarda Tam Ölçekli Deneylerle Deprem Performansının Saptanması 
  Funding: ISTKA

 • Testing and Analysis of Open Grid Decks
  Funding: Bridge Grid Flooring Manufacturers Association (BGFMA, North Baltimore Ohio, US)

 • Testing and Analysis of Open Grid Decks
  Funding: Bridge Grid Flooring Manufacturers Association (BGFMA, North Baltimore Ohio, US)

 • Tools for Determining Yield Stress of In-Service Gusset Plates
  Funding: National Cooperative Highway Research Program (NCHRP) IDEA Program

 • SAFECLADDING: Improved Fastening Systems of Cladding Panels for Precast Buildings
  Funding: European Union (FP7)

 • Çevre Altyapı Tesislerinde Kullanılan Boruların (İçmesuyu + Kanalizasyon) ve Üretim Tekniklerinin Araştırılması, İyileştirilmesi ve Geliştirilmesi
  Funding: KAMAG projesi

 • Deprem Tehlikesine Maruz Türkiye Türü Betonarme Binalar için Kırılganlık Eğrilerinin Türetilmesi
  Funding: AFAD-UDAP

 • Tuzla Afet Risklerininin Belirlenmesi ve Afet Yönetimi Planlama Projesi: ISTKA-Tuzla Belediyesi-DMAYE

İTÜ ARA Research Group