İTÜ Afet Yönetimi Enstitüsü

afet-hakkimizda

Afet Yönetimi Enstitü’nün kurulması, ülkemizdeki diğer kurumlar için öğretim üyesi yetiştirilmesine katkıda bulunacak, bu öğretim üyeleri Doktora eğitimlerinden sonra, farklı kurumlara da İTÜ bilimsel birikimini götüreceklerdir. Böylece ülkemiz açısından yurt dışına doktoraya çok sayıda öğrencimizin yollanmasının da önüne geçilebilecek ve kaynak tasarrufu sağlanacaktır. Ayrıca ‘Deprem Mühendisliği’ konusunda Avrupa ve Amerika’da çalışan Türk asıllı akademisyenlerimize Türkiye’de aynı imkanlara sahip bir ortamda çalışma olanağı verilerek tersine beyin göçünü sağlamak hedeflenmektedir.

Uluslararası rekabet üniversitemizin ileri gidebilmesinin en önemli şartıdır. Gelişmiş dünyada bilim, çok disiplinli çalışmalara yönelmiştir. Dünya ile rekabet edebilmemizin en önemli şartı çok disiplinli çalışmalar üretebilmemizdir. ‘Afet Yönetimi Enstitü’nün kurulmasıyla üniversitemiz bünyesinde belirtilen alanlarda çok disiplinli çalışmaların yapılabileceği bir merkez olmayı hedeflemektedir. Bu amaçla “Deprem Mühendisliği” ile “Afet ve Acil Durum Yönetimi” Ana bilim Dallarını içeren Deprem Mühendisliği ve Afet Yönetimi Enstitüsü kurulmuş ve ilgili yönetmelik T.C. Resmi Gazete'nin 06.10.2010 tarihindeki 27721 sayılı nüshasında yayınlanmıştır.