afet yönetim enstitüsü

Yönetim

Enstitü Müdür V.
Prof.Dr. Ercan YÜKSEL
İTÜ Afet Yönetimi Enstitüsü
34469 Maslak İstanbul
Tel: 0212 285 6532
Fax: 0212 285 3672
E-posta: yukselerc@itu.edu.tr


Enstitü Müdür Yardımcıları

Doç.Dr. Ufuk YAZGAN
Tel: 0212 285 7526
E-posta: ufukyazgan@itu.edu.tr

Doç.Dr. Didem Saloğlu DERTLİ
Tel: 0212 285 6656
E-posta: saloglu@itu.edu.tr


Enstitü Sekreteri
Osman GÜLIŞIK
Tel: 0212 285 3510
E-posta: osman.gulisik@itu.edu.tr


Enstitü Yönetim Kurulu
Prof.Dr. Ercan YÜKSEL (Enstitü Müdür V.)
Prof.Dr. İbrahim DEMİR
Prof.Dr. Engin ORAKDÖĞEN
Prof.Dr. Oğuz Cem ÇELİK
Doç.Dr. Ufuk YAZGAN
Doç.Dr. Didem Saloğlu DERTLİ
Dr.Öğr.Üyesi Hikmet İSKENDER
Enstitü Sekreteri Osman GÜLIŞIK (Raportör)


Enstitü Ana Bilim Dalı Koordinatörleri
Dr.Öğr.Üyesi Fatih SÜTÇÜ (Deprem Mühendisliği Program Koordinatörü)
Doç.Dr. Didem Saloğlu DERTLİ (Afet ve Acil Durum Yönetimi Program Koordinatörü)