turans2 


Prof.Dr. Mehmet Turan SöylemezÇalışma Alanları: Kontrol Teorisi ve Uygulamaları