Deprem Mühendisliği detaylı çalışma alanları konu ağacı için:

İTÜ - EEDMI Deprem Çalışma Alanları v2.0 • Yapısal Deprem Mühendisliği

 • Geoteknik Deprem Mühendisliği

 • Zemin-Yapı Etkileşimi Analizi

 • Depreme Dayanıklı Yapı Tasarımı

 • Yapısal Deprem Performansı Değerlendirme

 • Hasar Değerlendirme

 • Yapısal Güçlendirme

 • Kuvvetli Yer Hareketi

 • Yapı Dinamiği

 • Zemin Dinamiği

 • Deprem Mühendisliğinde Sayısal Yöntemler

 • Geoteknik Deprem Mühendisliğinde Sonlu Elemanlarla Modelleme

 • Geomekanikte Hesaplamalı Modelleme

 • Zemin Mekaniğinde Bünyesel Modelleme

 • Yapılarda Hasar Görebilirlik Analizi

 • Yapısal Deprem Güvenilirliği Analizi

 • Deprem Tehlike Analizi

 • Deprem Risk Analizi

 • Mikrobölgeleme

 • Yapı Sağlığının İzlenmesi

 • Yapılarda Tamir, Takviye ve Sağlamlaştırma

 • Afet Risk Yönetimi ve Planlama

 • Mühendislik Sismolojisi