Kalite Politikamız

Deprem Mühendisliği, mühendislik sismolojisi, yapı mekaniği, altyapı, zemin ve zemin dinamiği gibi konuları içeren disiplinlerarası bir bilim alanıdır. Tüm dünyada Deprem Mühendisliği ancak lisansüstü bir eğitim konusu olmaktadır. Bu programın gelişmesi için bağımsız bir ana bilim dalı yapılanmasına ihtiyaç vardır. Benzer durum Afet Yönetimi içinde geçerlidir. Bu da ancak şimdilik bu iki ana bilim dalını içeren Deprem Mühendisliği ve Afet Yönetimi Enstitüsünün kurulmasıyla gerçekleşmiştir.

Deprem Mühendisliği ve Afet Yönetimi Enstitü’nün kurulması, ülkemizdeki diğer kurumlar için öğretim üyesi yetiştirilmesine katkıda bulunacak, bu öğretim üyeleri Doktora eğitimlerinden sonra, farklı kurumlara da İTÜ bilimsel birikimini götüreceklerdir. Böylece ülkemiz açısından yurt dışına doktoraya çok sayıda öğrencimizin yollanmasının da önüne geçilebilecek ve kaynak tasarrufu sağlanacaktır. Ayrıca ‘Deprem Mühendisliği’ konusunda Avrupa ve Amerika’da çalışan Türk asıllı akademisyenlerimize Türkiye’de aynı imkanlara sahip bir ortamda çalışma olanağı verilerek tersine beyin göçünü sağlamak hedeflenmektedir.

Uluslararası rekabet üniversitemizin ileri gidebilmesinin en önemli şartıdır. Gelişmiş dünyada bilim, çok disiplinli çalışmalara yönelmiştir. Dünya ile rekabet edebilmemizin en önemli şartı çok disiplinli çalışmalar üretebilmemizdir. ‘Deprem Mühendisliği ve Afet Yönetimi Enstitü’nün kurulmasıyla üniversitemiz bünyesinde belirtilen alanlarda çok disiplinli çalışmaların yapılabileceği bir merkez olmayı hedeflemektedir.


2020 Faaliyet Raporu

2020 Birim İçi Değerlendirme Raporu