Yürütülen Araştırma Projeleri


AB Projeleri:

Proje Tipi: MC-CIG (FP7)
Destekleyen Kurulus: European Commission
Baslik: Dynamic Response and Instability of Seabed-Coastal Structure Systems under Waves
Yürütücü: Doç. Dr. Mehmet Barış Can Ülker
Süre: 2013-2017
Proje No: 333831
Websitesi: http://www.driscs.com/ 

 


TÜBİTAK Projeleri:

Proje Tipi: 1001
Destekleyen Kurulus: TÜBİTAK ARDEB
Baslik: Yersel Gerilme-Şekildeğiştirme Ölçümleri ve Derin Öğrenmeye Dayalı Veri Füzyonu ile Sismik Risk İzleme Yöntemi Geliştirilmesi
Yürütücü: Prof. Dr. Burak Berk ÜSTÜNDAĞ
Proje No: 121E288

Proje Tipi: 1001
Destekleyen Kurulus: TÜBİTAK ARDEB
Baslik: Sıvılaşabilen Zeminlerin Deprem Etkisi Altında Dinamik Davranışlarını Modelleyen Yeni Nesil Akıllı Bir Bünye Modeli Geliştirilmesi
Yürütücü: Doç. Dr. Mehmet Barış Can ÜLKER
Proje No: 121M736

Proje Tipi: 1001
Destekleyen Kurulus: TÜBİTAK ARDEB
Baslik: Bina Stoklarının Risk Yönetiminde Deprem ve İklimsel Etkileri Kapsayan Uydu ve Yerleşik Sensör Verilerinden Faydalanan Bütüncül Bir Yaklaşım
Yürütücü: Doç. Dr. Ufuk YAZGAN
Proje No: 121M706

Proje Tipi: 1001
Destekleyen Kurulus: TÜBİTAK ARDEB
Baslik: Doygun Olmayan Zeminlerin Statik Davranışlarının Bünyesel Modellenmesi ve Mühendislik Uygulamalarında Kullanımı
Yürütücü: Doç. Dr. Can ÜLKER
Süre: 2017-2020
Proje No: 117M330

Proje Tipi: 3501
Destekleyen Kurulus: TÜBİTAK ARDEB
Baslik: Depremde Hasar Görmüş Az Katlı Betonarme Çerçeve Binaların Artçı Sarsıntı Etkisiyle Göçme Riskinin Derecelendirilmesi
Yürütücü: Yrd. Doç. Dr. Ufuk Yazgan
Süre: 2014-2017
Proje No: 213M454

Proje Tipi: 3501
Destekleyen Kurulus: TÜBİTAK ARDEB
Baslik: Perdeli Betonarme Binalarda Deprem Rehabilitasyonunun Geliştirilmesi
Yürütücü: Ogr. Gor. Dr. Zeynep Değer
Süre: 2014-2016
Proje No: 114M264


İSTKA Projeleri:

Proje Tipi:
Destekleyen Kurulus: ISTKA
Baslik: Deprem Afetlerine Karşı Önleyici Zarar Azaltıcı ve Yenilikçi Kompozit Taşıyıcı Elemanların Üretimi
Yürütücü: Yrd. Doç. Dr. İhsan Engin Bal
Süre: 2015-2016
Proje No:

Proje Tipi:
Destekleyen Kurulus: ISTKA
Baslik: İstanbul'daki Tarihi Yapılarda Afet Riskinin Azaltılmasına Yönelik İzleme, Değerlendirme ve Güçlendirme İçin Pilot Çalışmalar
Yürütücü: Yrd. Doç. Dr. İhsan Engin Bal
Süre: 2015-2016
Proje No:


BAP Projeleri:

Proje Tipi: Genel Araştırma Projesi
Destekleyen Kurulus: İTÜ
Baslik: Doygun Olmayan Zeminlerin Statik Davranışlarının Sayısal Modellenmesi
Yürütücü: Doç. Dr. Mehmet Barış Can Ülker
Süre: 2017-2019
Proje No: 40692

Proje Tipi: Genç Araştırmacıları Destekleme Projesi
Destekleyen Kurulus: İTÜ
Baslik: Suya Doygun Granüler Deniz Tabanı Zemininin Deprem ve Dalga Yükleri Altındaki Dinamik Davranışının Sayısal Modellenmesi
Yürütücü: Doç. Dr. Mehmet Barış Can Ülker
Süre: 2013-2016
Proje No: 37606Destek Verilen Araştırma Projeleri


 • Mevcut Binalarda Tam Ölçekli Deneylerle Deprem Performansının Saptanması 
  Destekleyen: ISTKA

 • Testing and Analysis of Open Grid Decks
  Funding: Bridge Grid Flooring Manufacturers Association (BGFMA, North Baltimore Ohio, US)

 • Testing and Analysis of Open Grid Decks
  Funding: Bridge Grid Flooring Manufacturers Association (BGFMA, North Baltimore Ohio, US)

 • Tools for Determining Yield Stress of In-Service Gusset Plates
  Funding: National Cooperative Highway Research Program (NCHRP) IDEA Program

 • SAFECLADDING: Improved Fastening Systems of Cladding Panels for Precast Buildings
  Funding: European Union (FP7)

 • Çevre Altyapı Tesislerinde Kullanılan Boruların (İçmesuyu + Kanalizasyon) ve Üretim Tekniklerinin Araştırılması, İyileştirilmesi ve Geliştirilmesi
  Destekleyen: KAMAG projesi

 • Deprem Tehlikesine Maruz Türkiye Türü Betonarme Binalar için Kırılganlık Eğrilerinin Türetilmesi
  Destekeyen: AFAD-UDAP

 • Tuzla Afet Risklerininin Belirlenmesi ve Afet Yönetimi Planlama Projesi: ISTKA-Tuzla Belediyesi-DMAYE

İTÜ ARA Çalışma Grubu