Yürütülen Araştırma Projeleri

TÜBİTAK Projeleri:

Proje Tipi: 1001
Destekleyen KuruluşTÜBİTAK
Başlık: Yersel Gerilme-Şekildeğiştirme Ölçümleri ve Derin Öğrenmeye Dayalı Veri Füzyonu A Novel Explainable AI Method based on Sensitivity Analysis and its Application to Deep Learning Models for Remote Sensing Images
Yürütücü: Doç. Dr. Gülşen Taşkın Kaya (Principal Investigator)
Süre: 2022-2024

Proje Tipi: 1001
Destekleyen KuruluşTÜBİTAK
Başlık: Development of a New Generation Intelligent Constitutive Model for Modeling the Dynamic Behavior of Liquefiable Soils under Earthquake Excitations.
Yürütücü: Doç. Dr. Gülşen Taşkın Kaya (Researcher)
Süre: 2021-2024

Proje Tipi: 1001
Destekleyen KuruluşTÜBİTAK
Başlık: Developing a New Methodology Based on Spectrum Slicing and Contour Integrals to Analyze Big Data with Manifold Learning.
Yürütücü: Doç. Dr. Gülşen Taşkın Kaya (Researcher)
Süre: 2021-2024

Proje Tipi: 1001
Destekleyen KuruluşTÜBİTAK ARDEB
Başlık: Sıvılaşabilen Zeminlerin Deprem Etkisi Altında Dinamik Davranışlarını Modelleyen Yeni Nesil Akıllı Bir Bünye Modeli Geliştirilmesi
Yürütücü: Doç. Dr. Mehmet Barış Can ÜLKER
Proje No: 121M736
Süre: 2021-2024

Proje Tipi: 1001
Destekleyen KuruluşTÜBİTAK ARDEB
Başlık: Bina Stoklarının Risk Yönetiminde Deprem ve İklimsel Etkileri Kapsayan Uydu ve Yerleşik Sensör Verilerinden Faydalanan Bütüncül Bir Yaklaşım
Yürütücü: Prof. Dr. Ufuk YAZGAN
Proje No: 121M706
Süre: 2021-2024


BAP ve DAP Projeleri:

Proje Tipi: DAP
Destekleyen Kuruluş: İTÜ
Başlık: Automatic Structural Damage Assessment System based on Deep Learning, Research Project, Principal Investigator.
Yürütücü: Doç. Dr. Gülşen Taşkın Kaya
Süre: 2022-2025

Proje Tipi: BAP
Destekleyen Kuruluş: İTÜ
Başlık: Gemi Kökenli Petrol Kirliliğinin Kompozit Malzemelerle Giderilmesi.
Yürütücü: Prof. Dr. Didem Saloğlu Dertli
Süre: 2022-2023
Proje No: MYL-2022-43705

Proje Tipi: BAP
Destekleyen Kuruluş: İTÜ
Başlık: Earthquake Damage Assessment using Remote Sensing based on Mathematical Morphology and Machine Learning, İTU HIZDEP Research Project, Principal Investigator.
Yürütücü: Doç. Dr. Gülşen Taşkın Kaya
Süre: 2022-6 Ay

Proje Tipi: BAP
Destekleyen Kuruluş: İTÜ
Başlık: High Dimensional Model Representation based Graph Embedding Feature Selection, Principal Investigator.
Yürütücü: Doç. Dr. Gülşen Taşkın Kaya
Süre: 2020-2022


Destek Verilen Araştırma Projeleri


 • Mevcut Binalarda Tam Ölçekli Deneylerle Deprem Performansının Saptanması 
  Destekleyen: ISTKA

 • Testing and Analysis of Open Grid Decks
  Funding: Bridge Grid Flooring Manufacturers Association (BGFMA, North Baltimore Ohio, US)

 • Testing and Analysis of Open Grid Decks
  Funding: Bridge Grid Flooring Manufacturers Association (BGFMA, North Baltimore Ohio, US)

 • Tools for Determining Yield Stress of In-Service Gusset Plates
  Funding: National Cooperative Highway Research Program (NCHRP) IDEA Program

 • SAFECLADDING: Improved Fastening Systems of Cladding Panels for Precast Buildings
  Funding: European Union (FP7)

 • Çevre Altyapı Tesislerinde Kullanılan Boruların (İçmesuyu + Kanalizasyon) ve Üretim Tekniklerinin Araştırılması, İyileştirilmesi ve Geliştirilmesi
  Destekleyen: KAMAG projesi

 • Deprem Tehlikesine Maruz Türkiye Türü Betonarme Binalar için Kırılganlık Eğrilerinin Türetilmesi
  Destekleyen: AFAD-UDAP

 • Tuzla Afet Risklerininin Belirlenmesi ve Afet Yönetimi Planlama Projesi: ISTKA-Tuzla Belediyesi-DMAYE

 • Rapid Earthquake Damage Assessment Consortium– REDACt
  Destekleyen: European Commission

İTÜ ARA Çalışma Grubu