NOT: DERSLERİN AÇILIP AÇILMADIĞINI sis.itu.edu.tr’den KONTROL EDİNİZ.
Açılan Dersler: https://www.sis.itu.edu.tr/TR/ogrenci/ders-programi/ders-programi.php?seviye=LU&derskodu=AFY

AFET YÖNETİMİ TEZLİ YÜKSEK LİSANS ÖĞRENCİLERİNE BİLGİLENDİRME

25/Şubat/2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ MADDE 6 – (1) Tezli yüksek lisans programının amacı; öğrencinin bilimsel araştırma yaparak bilgiye erişme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama, kullanma ve üretme yeteneğini kazanmasını sağlamaktır.

Bu program; 8 adet dersten az olmamak kaydıyla en az 24 kredilik dersler ile kredisiz dersler, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur.

NOT: Öğrencilere her dönem 2’si zorunlu 2’si seçmeli olacak şekilde en az 4 adet seçilmesi ÖNERİLİR. 

DERS SEÇİMİNİZİ YAPARKEN ZORUNLU/SEÇMELİ DERSLERE DİKKAT EDİNİZ

Üniversite Senatosu 31/10/2019 - 713 no’lu kararı, ‘’Öğrenciler ‘Bilimsel Araştırma Etik ve Seminer’ dersine en erken, öğrenimlerinin ikinci yarıyılında kayıt yaptırabilirler’’ şeklindedir. 

Bu nedenle; AFY596 ‘BİLİMSEL ARAŞTIRMA ETİK VE SEMİNER’ DERSİ İLK KEZ DERS ALACAK ÖĞRENCİLER TARAFINDAN SEÇİLMEMELİDİR.

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ 01/05/2017 - 645 no’lu kararı, Madde 52, Öğrenci yüksek lisans öğrenimi süresince almak zorunda olduğu toplam ders kredisinin;

a) En az %50’sini zorunlu derslerden almalıdır

b) En az %30’unu İngilizce derslerden almalıdır.


AFET YÖNETİMİ PROGRAMI GÜZ YARIYILI

DERS

KODU

DERSİN ADI

AFY

511E (Zorunlu)

Principles of Disaster and Emergency Management

AFY

531E (Zorunlu)

Principles of Risk Management and Planning

AFY

521 (Zorunlu)

Kriz Yönetimi, İyileştirme ve İş Sürekliliği

AFY

YLT (Zorunlu)

Tez Çalışması

AFY

596 (Zorunlu)

Bilimsel Araş.,Etik ve Seminer

AFY

512 (Zorunlu)

Zarar Azaltma Esasları ve Uygulamaları

AFY

541 (Seçmeli)

Birey ve Toplum Afet Yönetimi

AFY

522 (Seçmeli)

Yangın Risk ve Acil Durum Yönetimi

AFY

542 (Seçmeli)

Acil Durum Yönetiminde İletişim Becerileri ve Yön.Kar.

AFY

554 (Seçmeli)

Afet ve Acil Durum Yönetiminde Terörizm

AFY

556 (Seçmeli)

Afet ve Acil Durum Yönetiminde Liderlik

AFY

551 (Seçmeli)

Afetlerin Sosyal Boyutu

AFET YÖNETİMİ PROGRAMI BAHAR YARIYILI

AFY

532 (Zorunlu)

Afete Müdahele ve Yönetimi

AFY

533 (Zorunlu)

Afet ve Acil Durum Yön. Araş. ve Analiz Yöntemleri

AFY

YLT (Zorunlu)

Tez Çalışması

AFY

596 (Zorunlu)

Bilimsel Araş ,Etik ve Seminer

AFY

513 (Seçmeli)

Afet Yönetiminde Politikalar

AFY

523 (Seçmeli)

Afet Sonrası İhtiyaç Tespiti

AFY

543(Seçmeli)

Çevresel Tehlikeler ve Acil Durum Yönetimi

AFY

582 (Seçmeli)

Hidrometeorolojik Afetler ve Hazırlık

AFY

561E (Seçmeli)

Building Disaster Resilient Communities

AFY

552 (Seçmeli)

Acil Durum Yönetimi Teknolojisi

AFY

553E (Seçmeli)

Human Resources

AFY

563 (Seçmeli)

Deprem Zararlarının Yönetimi