Deprem Mühendisliği Anabilim Dali Araştırma Alanları

Deprem Mühendisliği detaylı çalışma alanları konu ağacı için:

İTÜ - EEDMI Deprem Çalışma Alanları v2.0


 • Yapısal Deprem Mühendisliği

 • Geoteknik Deprem Mühendisliği

 • Zemin-Yapı Etkileşimi Analizi

 • Depreme Dayanıklı Yapı Tasarımı

 • Yapısal Deprem Performansı Değerlendirme

 • Hasar Değerlendirme

 • Yapısal Güçlendirme

 • Kuvvetli Yer Hareketi

 • Yapı Dinamiği

 • Zemin Dinamiği

 • Deprem Mühendisliğinde Sayısal Yöntemler

 • Geoteknik Deprem Mühendisliğinde Sonlu Elemanlarla Modelleme

 • Geomekanikte Hesaplamalı Modelleme

 • Zemin Mekaniğinde Bünyesel Modelleme

 • Yapılarda Hasar Görebilirlik Analizi

 • Yapısal Deprem Güvenilirliği Analizi

 • Deprem Tehlike Analizi

 • Deprem Risk Analizi

 • Mikrobölgeleme

 • Yapı Sağlığının İzlenmesi

 • Yapılarda Tamir, Takviye ve Sağlamlaştırma

 • Afet Risk Yönetimi ve Planlama

 • Mühendislik Sismolojisi


 

Afet ve Acil Durum Yönetimi Anabilim Dalı Araştırma Alanları

 • Afet ve Acil Durum Yönetimi

 • Afet ve Acil Durum Yönetim Tesisleri

 • Afet Bilgi Teknolojileri ve Veri Analizi

 • Afet Risklerini Önleme, Zarar Azaltma ve Mühendislik Çözümleri

 • Afet ve Acil Durumlara Hazırlık ve Planlamaları

 • Afet/acil Durum Müdahale Yöntemleri ve Kriz Yönetimi

 • Risk Analizi, Risk Azaltma ve Risk Yönetimi

 • Afet Etki ve İhtiyaç Analizleri

 • Afetlerde İyileştirme ve Yeniden Yapılandırma

 • Doğa Kaynaklı Afetler ve Mühendislik Çözümleri

 • Teknoloji Kaynaklı Afetler ve Mühendislik Çözümleri

 • Terör, İnsan Kaynaklı/Beşerî Afetler ve Mühendislik Çözümleri

 • Afet Lojistiği ve Sistemleri

 • Afetlere Dayanıklılık ve Sürdürülebilirlik

 • Afetlerin Çevresel Etkileri ve Enkaz Yönetimi

 • Endüstriyel Risklerin Analizi ve Modellenmesi

 • Küresel İklim Değişikliği ve İklimsel Afet Riskleri

 • Kentsel Afet Yönetimi

 • Yangın Önleme ve Mucadele Teknikleri

 • Hidro-meteorolojik Afet Risklerinin Analizi ve Yönetimi

 • Sel ve Taşkınların Hidrodinamik Modellenmesi

 • Kent ve Havza Ölçeğinde Sel ve Taşkın Risk Haritalamaları

 • Çölleşme, Kuraklık ve Su Kıtlığı Riskleri ve Zarar Azaltma Stratejileri

 • Hidro-jeolojik Afet Risklerinin Analizi ve Yönetimi

 • Toplu İş Kazaları ve Risk Azaltma Stratejileri

 • Afet Yönetiminde Karar Destek Sistemleri

 • Afet Yönetiminde Yapay Zekâ Tabanlı Yöntemler

 • Afet Yönetiminde Sürdürülebilir Risk Yönetimi Uygulamaları

 • Doğa ve İnsan Kaynaklı Afetlere Yönelik Döngüsel Ekonomi Prensipleri