Özgörev

Ulusal ve uluslararası düzeyde yarışan, kendisini sürekli geliştirebilen, teknolojiye hâkim, çevreye, topluma ve etik değerlere saygılı, girişimci çağdaş mezunlar yetiştirmektir. Bilime ve teknolojiye uluslararası düzeyde katkıda bulunacak araştırmaları yapacak kadroları yetiştirmek, desteklemek ve gerekli altyapıyı oluşturmak ve sürdürmektir.

 

Özgörü

Gelişmelere ayak uyduran bir araştırma enstitüsü olarak ulusal ve uluslararası düzeyde bilim, teknoloji ve lider çalışmaların odağı olmaktır.