PROGRAM EĞİTİM AMAÇLARI

 • PEA 1 Mezunlar, deprem mühendisliği alanındaki karmaşık problemleri analiz edebilecek ve
  farklı boyutlarda çözüm geliştirebilecek yetkinliğe sahip olacaktır.
 • PEA2 Mezunlar, deprem mühendisliğinin güncel bilgi birikimini takip edebilecek ve disiplinler
  arası bakış açısına sahip olacaktır.
 • PEA3 : Mezunlar, karar alma süreçlerine aktif katılarak yönlendirici pozisyonlarda görev
  alabilecek mühendislik vizyonuna sahip olacaktır.
 • PEA4 : Mezunlar, ulusal ve uluslararası alanda yenilikçi mühendislik çözümleri geliştirme
  süreçlerinde görev alabilecek donanıma sahip olacaktır.
 • PEA5 : Mezunlar, mesleki ve etik sorumluluklarının farkında olarak kendini geliştirme
  motivasyonuna sahip olacaktır.