Omer_Ekmecioglu

Dr. Öğr. Üyesi Ömer Ekmekçioğlu


2014 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği’nden mezun olan Dr. Öğr. Üyesi Ömer EKMEKCİOĞLU, 2018 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nde araştırma görevlisi olarak akademik hayatına başladı. 2022 yılında doktorasını İTÜ’de tamamlamasının ardından, 2023 yılı Mart ayı itibarıyla İTÜ Afet Yönetimi Enstitüsü’nde göreve başladı. Çalışma konuları arasında yapay zekâ tabanlı karar destek süreçlerinin sel, heyelan, kuraklık ve su kıtlığı gibi doğa-kaynaklı afetlere uygulanması, hidro-meteorolojik ve hidro-jeolojik afetlere dair risklerin kent ve havza ölçeğinde incelenmesi ve zarar azaltma stratejilerinin belirlenmesi, afet yönetiminde sürdürülebilir ve döngüsel ekonomi bazlı yaklaşımların adaptasyonu yer almaktadır. Ayrıca, B sınıfı İş Güvenliği Uzmanı olan Dr. Öğr. Üyesi Ömer Ekmekcioğlu bu alanda da uluslararası ölçekte çok sayıda makaleye sahiptir. 2023 itibarı ile 30’un üzerinde uluslararası indeksli (SCI/SCIE) dergilerde yayınlanmış makalesi bulunmakla birlikte, uluslararası saygınlığı olan dergilerde 60’dan fazla hakemliğin yanı sıra editörlük görevlerine de devam etmektedir.