Deprem Mühendisliği Yüksek Lisans Programı


Ders Adı Kredisi
ZORUNLU
DEP501E Engineering Seismology 3
DEP503E/DEP503 Structural Dynamics / Yapı Dinamiği 3
DEP508E/DEP508 Structural Earthquake Engineering / Yapısal Deprem Mühendisliği 3
DEP510E Introduction to Earthquake Engineering
 3 
DEP596 Bilimsel Araştırma, Etik ve Seminer  * 
DEP596E Scientific Research, Ethic and Seminar  *
DEPYLT** Tez Çalışması   * 
YAP501E Engineering Mathematics 3
YAP506 Yapı Sistemlerinin Hesabında Matris Yöntemleri  3 
ZMG510E Soil Dynamics 3
SEÇMELİ
DEP504 Özel Betonlar ve Çevresel Etkilere Karşı Dayanım Tasarımı 3
DEP506 Sünek Çelik Yapı Sistemlerinin Tasarımı  3 
DEP507 Yapıların Onarım ve Güçlendirilmesi 3
DEP511E Seismic Reliability Analysis of Structures 3
DEP513E/DEP513 Modeling and Computing in Geotechnical Earthquake Engineering / Geoteknik Deprem Mühendisliğinde Modelleme ve Hesaplama 3
DEP514E  Seismic Hazard Assessment   3 
DEP515E Performance-Based Seismic Assessment  and Design   3 
DEP516E Seismic Behavior and Design of Masonry   3 
DEP517E Earthquake Damage Assessment with Machine Learning   3 
DEP518E Response Control of Structures with Dampers   3 
DEP5XX Önüretimli Betonarme Yapıların Depreme Göre Tasarımı
DEP5XXE Special Topics in Earthquake Engineering  3 
* Kredisiz ders

** Türkçe ve İngilizce açılmaktadır

 

Deprem Mühendisliği Doktora Programı

 
Ders Adı Kredisi
ZORUNLU
DEP696E/DEP696 Scientific Research, Ethic and Seminar / Bilimsel Araştırma, Etik ve Seminer  * 
DEPDRT** Tez Çalışması / Thesis  * 
DEPYET** Yeterlik Aşaması / Proficiency   * 
 SEÇMELİ
DEP601 Deprem Dalgalarının Analizi 3
DEP603E Experimental Methods in Earthquake Engineering
3
DEP604 Yapılarda Aktif ve Pasif Kontrol Yöntemleri 3
DEP606E Earthquake Response Analysis of Structures 3
DEP610E Soil-Structure Interaction in Earthquake Engineering 3
DEP611E/DEP611 Seismic Behaviour of Tall Buildings / Yüksek Binaların Sismik Davranışı 3
DEP613E Seismic Isolation of Structures 3
DEP615E/DEP615 Structural Health Monitoring in Earthquake Engineering / Deprem Mühendisliğinde Yapı Sağlığı İzleme
3
DEP616E Strong Ground Motion 3
DEP6XXE Advanced Topics in Earthquake Engineering  3 
* Kredisiz ders

** Türkçe ve İngilizce açılmaktadır

  • DEP501E - Engineering Seismology
  • DEP503E/DEP503 -Structural Dynamics / Yapı Dinamiği
  • DEP504 - Özel Betonlar ve Çevresel Etkilere Karşı Dayanım Tasarımı
  • DEP506 - Sünek Çelik Yapı Sistemlerinin Tasarımı
  • DEP507 - Yapıların Onarımı ve Güçlendirilmesi
  • DEP508E/DEP508 - Structural Earthquake Engineering / Yapısal Deprem Mühendisliği
  • DEP511E - Seismic Reliability Analysis of Structures
  • DEP513E/DEP513 - Modeling and Computing in Geotechnical Earthquake Engineering /Geoteknik Deprem Mühendisliğinde Modelleme ve Hesaplama
  • DEP514E - Seismic Hazard Assessment
  • DEP515E - Performance-Based Seismic Assessment and Design
  • DEP517E - Earthquake Damage Assessment with Machine Learning
  • DEP518E - Response Control of Structures with Dampers
  • DEP601 - Deprem Dalgalarının Analizi
  • DEP602 - Yapı Sistemlerinin Lineer Olmayan Analizi
  • DEP603E - Experimental Methods in Earthquake Engineering
  • DEP604 - Yapılarda Aktif ve Pasif Kontrol Yöntemleri
  • DEP606E - Earthquake Response Analysis of Structures
  • DEP610E - Soil-Structure Interaction in Earthquake Engineering
  • DEP611E/DEP611 - Seismic Behaviour of Tall Buildings / Yüksek Binaların Sismik Davranışı