Deprem Mühendisliği Doktora Programı

 
Ders Adı Kredisi
ZORUNLU
DEP696E/DEP696 Scientific Research, Ethic and Seminar / Bilimsel Araştırma, Etik ve Seminer  * 
DEPDRT** Tez Çalışması / Thesis  * 
DEPYET** Yeterlik Aşaması / Proficiency   * 
 SEÇMELİ
DEP601 Deprem Dalgalarının Analizi 3
DEP603E Experimental Methods in Earthquake Engineering
3
DEP604 Yapılarda Aktif ve Pasif Kontrol Yöntemleri 3
DEP606E Earthquake Response Analysis of Structures 3
DEP610E Soil-Structure Interaction in Earthquake Engineering 3
DEP611E/DEP611 Seismic Behaviour of Tall Buildings / Yüksek Binaların Sismik Davranışı 3
DEP613E Seismic Isolation of Structures 3
DEP615E/DEP615 Structural Health Monitoring in Earthquake Engineering / Deprem Mühendisliğinde Yapı Sağlığı İzleme
3
DEP616E Strong Ground Motion 3
DEP6XXE Advanced Topics in Earthquake Engineering  3 
* Kredisiz ders

** Türkçe ve İngilizce açılmaktadır