30 Ekim 2020 Samos(Sisam) Depreminin Yıldönümü Sempozyumu

by Mehmet Oruç | Ağu 17, 2021

Afet Yönetimi Enstitüsü, 30 Ekim 2020 Samos (Sisam) Mw 7.0 Depreminin yıldönümünde uluslararası çevrimiçi bir sempozyum düzenleyecektir. Sempozyumda yapı ve deprem mühendisliği, sismoloji, sismotektonik, tsunami konularında çok sayıda uluslararası uzman sunum yapacaktır. Sempozyum 6 Mayıs 2021 tarihinde kaybettiğimiz Prof.Dr. İbrahim Demir’e ithaf edilmiştir.

Program içeriği için buraya tıklayınız.

Sosyal Medya
https://twitter.com/itu1773/status/1451542697391624198?s=20
https://www.facebook.com/itu1773/photos/a.165042296887544/4495447800513617/
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6857308821749039104A YEAR AFTER – SAMOS (SISAM) Mw 7.0 EARTHQUAKE ON 30 OCTOBER 2021 – ONE DAY ONLY!

ITU Disaster Management Institute is organizing an international On-Line Symposium that is dedicated to late Prof. Dr. İbrahim Demir who passed away on 6 May 2021 in the anniversary of Samos (Sisam) Mw 7.0 earthquake occurred on 30 October 2020. Many international esteemed experts in the fields of structural and earthquake engineering, seismology, seismotectonics and tsunami science will share their latest results at the symposium.

Click here for the program.

Social Media
https://twitter.com/itu1773en/status/1451546018831638528?s=20
https://www.facebook.com/itu1773/photos/a.165042296887544/4495447800513617/
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6857308821749039104

Samos Depreminin Yıldönümü Sempozyumu-Görsel

 

 

İTÜ Afet Yönetimi Enstitüsü

afet-hakkimizda

Afet Yönetimi Enstitü’nün kurulması, ülkemizdeki diğer kurumlar için öğretim üyesi yetiştirilmesine katkıda bulunacak, bu öğretim üyeleri Doktora eğitimlerinden sonra, farklı kurumlara da İTÜ bilimsel birikimini götüreceklerdir. Böylece ülkemiz açısından yurt dışına doktoraya çok sayıda öğrencimizin yollanmasının da önüne geçilebilecek ve kaynak tasarrufu sağlanacaktır. Ayrıca ‘Deprem Mühendisliği’ konusunda Avrupa ve Amerika’da çalışan Türk asıllı akademisyenlerimize Türkiye’de aynı imkanlara sahip bir ortamda çalışma olanağı verilerek tersine beyin göçünü sağlamak hedeflenmektedir.

Uluslararası rekabet üniversitemizin ileri gidebilmesinin en önemli şartıdır. Gelişmiş dünyada bilim, çok disiplinli çalışmalara yönelmiştir. Dünya ile rekabet edebilmemizin en önemli şartı çok disiplinli çalışmalar üretebilmemizdir. ‘Afet Yönetimi Enstitü’nün kurulmasıyla üniversitemiz bünyesinde belirtilen alanlarda çok disiplinli çalışmaların yapılabileceği bir merkez olmayı hedeflemektedir. Bu amaçla “Deprem Mühendisliği” ile “Afet ve Acil Durum Yönetimi” Ana bilim Dallarını içeren Deprem Mühendisliği ve Afet Yönetimi Enstitüsü kurulmuş ve ilgili yönetmelik T.C. Resmi Gazete'nin 06.10.2010 tarihindeki 27721 sayılı nüshasında yayınlanmıştır.