Yüksek lisans öğreniminde azami süre 6 yarıyıldır ve tez 6. yarıyıl sonuna kadar istenilen herhangi bir tarihte teslim edilebilir. Bu durumda azami süresini 2020-2021 güz yarıyılı sonu itibariyle dolduracak olan bir yüksek lisans öğrencisinin en geç akademik takvimde belirtilen yarıyıl sonuna kadar (22 Ocak 2021) tezini teslim etmiş olması gerekir. Bu süreç diğer yarıyıllarda da belirtildiği şekilde yürütülecektir.