Yüksek lisans tez teslimi yapacak öğrencilerimizin dikkatine,

Lisansüstü tezlerinin teslimini yapacak öğrencilerimizin Yüksek Lisans Tez Teslim aşamalarını takip etmeleri için Lisansüstü Eğitim Enstitüsü (lee.itu.edu.tr) web sayfasını kullanmaları ve tezlerini 22 OCAK 2021 tarihine kadar Lisansüstü Eğitim Enstitüsü’ne teslim etmeleri önem taşımaktadır.