ELELE Sağlık Eğitim ve Yardımlaşma Vakfı (ESEV), devlet üniversiteleri bünyesinde yer alan fakülte, enstitü, konservatuar veya yüksekokullarda lisans veya lisansüstü öğrenimi gören fakat maddi desteğe ihtiyaç duyan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı öğrencilere, ESEV Yurtiçi Burs Yönetmeliği doğrultusunda burs desteği sağlamaktadır.

Vakfın sağlayacağı bursların kriter ve uygulama esasları ekte sunulan ESEV Eğitim Bursu Duyurusu dokümanında açıklanmıştır.

Ek : ESEV Eğitim Burs Duyurusu