Değerli Öğrencilerimiz

2022-2023 Bahar Dönemi'nden itibaren, Kariyer Gelişim Paketi altında aşağıda belirtilen her biri 3 kredilik LEE kodlu dersler açılmış ve şu an derslerde yeterli kontenjanlar bulunmaktadır. İstendiği takdirde bu derslerden biri hem doktora hem de yüksek lisans öğrencilerimiz tarafından seçmeli ders olarak alınabilir. Bu dönem doktoraya başlayanlar içinse bu paketten bir ders alınması zorunlu olup, önceki dönemler için bir zorunluluk bulunmamaktadır.


Kariyer Gelişim Paketi dersleri:
https://www.sis.itu.edu.tr/TR/ogrenci/ders-programi/ders-programi.php?seviye=LU%3Chttps://www.sis.itu.edu.tr/TR/ogrenci/ders-programi/ders-programi.php?seviye=LU&derskodu=LEE%3E%20&derskodu=LEE

1) LEE 901/901E Akademik Girişimcilik/Academic Entrepreneurship Ders içeriği: Akademik girişimciliğin temel ilkeleri, akademik inovasyon geliştirme, erken seviye iş modeli unsurları, iş hipotezleri kurgulama, fikri mülkiyet, değer önerisi, müşteri keşfi, deneyimsel proje tabanlı uygulamalar, iş vakası sunumu geliştirme ve sunma.

2) LEE 903/903E Proje Döngüsü Yönetimi/Project Cycle Management Ders içeriği:
Proje nedir? Proje döngüsü yönetimi, sorun ve hedef analizi, strateji analizi, paydaş analizi, faaliyet ve zaman planlaması, mantıksal çerçeve matrisi, projenin amacı, riskleri, varsayımlar ve projeden beklentiler, projenin başarı göstergeleri ve doğrulama kaynakları, kaynak planlaması, projenin sürdürülebilirliği, mantıksal çerçeve matrisi uygulaması.

3) LEE 904/904E Yönlendirilmiş Çalışmalar/Directed Studies Ders içeriği:
Dersi veren öğretim üyesinin rehberliğinde, belirli bir konuya odaklanan araştırmanın yürütülmesi ve yayın (makale, bildiri vs.) hazırlanması.

4) LEE 905/905E İnovasyon Teknikleri ve Patent Süreçleri/Inovations Techniques and Patent Processes Ders içeriği:
Dersi veren öğretim üyesinin rehberliğinde, inovatif düşünceyi anlatmak, bilimsel düşüncenin inovatif ürüünlere dönüşüm süreçlerini anlatmak, bilimsel düşüncenin inovatif süreçlere dönüşümünde kullanılacak tekniklerin anlatılması, bu teknikler kullanılarak ürün geliştirmek, geliştirilen ürünün patent süreçlerini anlatmak, patent süreçlerinin takibinin aktarılması ve patentin ticarileştirilmesi adımlarının anlatılması, bütün bu süreçleri içeren bir proje hazırlanması.

5) LEE 906/906E Yaratıcı ve Kültürel Endüstriler için Blockchain Teknolojisi/Blockchain Technology for Creative and Cultural Industries Dersiçeriği:
Kültürel ve yaratıcı endüstrilerin ekonomi-politiği ve bu tarihsel olarak farklı ekonomi sistemlerinde yer alan aktörler, blokzincir ve kültürel/yaratıcı endüstriler ilişkisi, blokzincir uygulamalarında etik ve telif hakları,  blokzincir'in yaratıcı ve kültürel endüstrilerde kullanım örnekleri, blokzincir Uygulamaları, NFT Oluşturma Aşamaları, NFT'nin kültürel/yaratıcı endüstrilerde dağıtımı.