Enstitü öğretim üyemiz Doç. Dr. Abdullah Can Zülfikar ve doktora öğrencisi Oğuzhan Çetindemir'in "Numerical Validation of Fully Coupled Nonlinear Seismic Soil–Pile–Structure Interaction" başlıklı makalesi MDPI tarafından yayınlanan Buildings dergisinde yayımlandı.

Bu araştırma, zemin-yapı etkileşimindeki (SSI) yeterince araştırılmamış olan kritik sayısal modelleme sorunlarını ele almaktadır. Çalışma, sayısal model sonuçlarını deneysel veriler ve mevcut sayısal simülasyonlarla karşılaştırarak sismik zemin-kazık-yapı etkileşiminin (SPSI) sonlu eleman modelini doğrulamaya odaklanmaktadır. Araştırma, OpenSees'de yeni geliştirilen "contact elements" kullanmakta olup, önceki deneysel ve sayısal bulgularla güçlü bir korelasyon göstermektedir. Bulguların, SPSI problemlerinin modellenmesi konusundaki anlayışı artıracağına ve araştırmacılara detaylı doğrulama süreçleri sağlayacağına inanılmaktadır.

Makaleyi tam olarak okumak için: https://doi.org/10.3390/buildings14061502